CommonsCloud

El making of del CommonsCloud - decisions tecnològiques

CommonsCloud

Parlem de com hem creat el projecte CommonsCloud i quines decisions tecnològiques clau hem pres fins ara per posar a caminar aquesta platforma de núvol cooperatiu i col·laboratiu.

Fa poc hem engegat un campanya de micromecentage a la plataforma Goteo i molta gent ens pregunta com hem arribat fins aquí. Va mirem als orígens, d'on venim, quines peces de software lliure hem triat i com s'ajunten. Al final compartim algunes idees pel futur proper.

En marxa el CommonsCloud!!

Fa temps que volem engegar una alternativa a les plataformes web privatives dominants, i avui des de la cooperativa FemProcomuns (de la qual FKI es soci fundador) obrim una campanya a Goteo per posar en marxa el CommonsCloud, i involucrar, compartir i demanar el suport a totes les persones i col·lectius que compartim la preocupació per la privacitat i l’autogestió col·lectiva de les plataformes online.